Werkwijze mediation

Meestal vindt het eerste contact telefonisch plaats of per mail (martine@vanstraaten.amsterdam). Daarbij kunt u bespreken of mediation voor uw geval  geschikt is. U kunt eventueel kiezen voor een oriënterend intake gesprek van een half uur, dat kosteloos is en u tot niets verplicht. Pas indien u het gesprek daarna voortzet, worden kosten in rekening gebracht.

In voorkomende gevallen stuur ik u voorafgaande aan het eerste gesprek een vragenlijst toe waarop een ieder kan aangeven welke kwesties er spelen en welke oplossingsrichtingen er denkbaar zouden kunnen zijn.

Tevens ontvangt u van mij een conceptversie van de mediation-overeenkomst. Deze bevat de uitgangspunten van mediation waaraan de mediator en de partijen gebonden zijn. Een belangrijk uitgangspunt is dat de gesprekken bij de mediator vertrouwelijk van aard zijn, en daarnaast is van belang dat de mediator het proces onpartijdig begeleidt.  

Om de vertrouwelijkheid van de gesprekken te waarborgen, is het is de bedoeling dat de mediationovereenkomst in de eerste bijeenkomst door u en mij voor akkoord wordt ondertekend.

Kosten

“In sommige situaties zijn één à twee bijeenkomsten voldoende, in andere gevallen misschien 3 à 5 bijeenkomsten.”