Kunst & Cultuur
  • Advisering inzake particuliere giften aan culturele instellingen met een ANBI status.
  • Advisering over kansspelen en toelaatbare prijsvragen.


Reclame & Sponsoring

  • Advisering over de (on)mogelijkheden in reclame, kansspelen, tv sponsoring en product placement, alsmede over gebruik van andermans merk, portret, muziek en persoonsgegevens.
  • Advisering en beoordeling contracten tussen adverteerder en reclamebureau, en sponsorcontracten.

Werkwijze
Kosten