Kosten juridische dienstverlening

Het door mij gehanteerde uurtarief voor advisering op ad hoc basis varieert tussen de Euro 125 en Euro 185 ex BTW, afhankelijk van de aard en omvang van de te verrichten werkzaamheden.

Ingeval van interim-werkzaamheden zal het uurtarief in overleg met de opdrachtgever worden vastgesteld op basis van de duur en de hoeveelheid uren.

Werkwijze