Bij Familie Mediation kunt u denken aan erfeniskwesties, familieconflicten, conflicten in familiebedrijven, problemen tussen partners, scheidingskwesties en omgangsregelingen.

“Een veilige en vertrouwelijke sfeer is essentieel om familieleden te kunnen helpen”.
Erfeniskwesties en familieconflicten

Familieruzies en conflicten over erfeniskwesties kunnen soms hoog oplopen. Mijn doel is om families op een respectvolle manier te begeleiden naar een bevredigende duurzame oplossing in een (toekomstig) nalatenschapsconflict of een nalatenschapsafwikkeling, dan wel in andere (dreigende) familieconflicten.

In de praktijk zie ik hoe belangrijk een veilige en vertrouwelijke sfeer is om familieleden optimaal te kunnen bijstaan bij het verhelderen en inzichtelijk maken van de familieproblematiek. Iedereen komt aan bod. In de gesprekken is er aandacht voor zowel de gemeenschappelijke belangen van de familie als de erkenning van de individuele wensen en behoeftes van de familieleden.

Schakel naar verdere expertise: Indien wenselijk wordt een team van deskundigen (notaris, fiscalist e.d.) betrokken bij de keuze en de afwikkeling van de nalatenschap. Vanzelfsprekend kunnen dit ook uw eigen deskundigen zijn.

Werkwijze
Kosten