Echtscheidingsbemiddeling

Emoties staan een goed gesprek over scheiden en een omgangsregeling vaak in de weg. Mijn doel is om partners die in een echtscheidingsproces terecht zijn gekomen in een vertrouwelijke en veilige sfeer te begeleiden en met elkaar (in)zicht te krijgen in het verloop en de kwaliteit van de relatie. Als tot scheiding wordt besloten dan is zo belangrijk dat beide ouders de gelegenheid krijgen om ieder voor zich een nieuw levensperspectief te formuleren.

Iedere ouder wil niets liever dan dat de scheiding voor het kind zo geruisloos mogelijk verloopt. Het opstellen van een ouderschapsplan geeft structuur en duidelijkheid voor ouders en kind. Verder is het van groot belang om de kinderen in het bemiddelingsproces te betrekken.

In samenwerking met financiële experts zullen alimentatieberekeningen worden gemaakt en overige financiële keuzes worden besproken. De afspraken die de partners maken, zullen door de mediator in een echtscheidingsconvenant worden neergelegd die door de Rechtbank dient te worden bekrachtigd.

Werkwijze
Kosten