Conflicten in familiebedrijf

Familiebedrijven zijn gevoelig voor conflicten. Bij opvolgings- en erfeniskwesties kunnen de emoties hoog oplopen evenals bij onenigheid over taken en verantwoordelijkheden.

In een mediationgesprek kunnen de kwesties in alle rust, vertrouwelijkheid en openheid aan de orde komen.

Veel conflicten ontstaan uit frustratie, onbegrip en wantrouwen, en kunnen worden hersteld  met een goede communicatie en heldere afspraken tussen de familieleden.

Werkwijze
Kosten