Business mediation (incl. arbeidsmediation)

Een conflict op de werkvloer of op directieniveau kan een enorme impact hebben, met verstrekkende gevolgen. Ook andere zakelijke conflicten kunnen vaak niet los van emoties worden gezien.

Mijn doel is om zo snel mogelijk te komen tot een voor alle betrokkenen acceptabele oplossing van een conflict. Dit kunnen de volgende zakelijke (dreigende) conflicten betreffen:

  • Conflicten tussen samenwerkende partners dan wel het verbeteren van de onderlinge verhoudingen.
  • Conflicten binnen bedrijven, zoals bijvoorbeeld tussen een afdelingshoofd en directie, aandeelhouders en directie, leden binnen de directie, of tussen een afdelingschef en een medewerker.
  • Conflicten tussen bedrijven over contractuele verplichtingen, over onderlinge samenwerking, en concurrentie.
  • Of andere impasses tussen partners, collega’s of bedrijven.

Werkwijze
Kosten